Tre tips om hur du arbetar normkritiskt på bibliotek

Tre tips om hur du arbetar normkritiskt på bibliotek

Jag har tidigare pratat om hur ungdomar är marginaliserade, och om vad normer är. Nu tänkte jag berätta kort om varför jag arbetar normkritiskt och väldigt kort om hur ni kan göra det på era arbetsplatser! Att arbeta normkritiskt är att se utanför normen. Jag går inte...
Tre tips om hur du arbetar normkritiskt på bibliotek

Normer och representation på bibliotek

“Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ’normalt’ och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.” Det finns många normer i vårt samhälle. De största...
Tre tips om hur du arbetar normkritiskt på bibliotek

Biblioteket – ungdomarnas fristad?

För nästan två år sedan var jag under en dag på utbildning om ungdomar och inflytande. Det var lärare, rektorer och framför allt politiker på plats. Under dagen var alla engagerade och talade för ungdomarna. Jag kände mig stolt över att få vara en del av den gruppen....