Mitt eget skrivande

  Jag skriver, jag har skrivit, jag kommer att skriva. Det sista påståendet är dock något oklart. Kanske tar orden slut. Kanske tar viljan slut. Detta lär visa sig med tiden. Just nu vilar orden, tysta och slutna, bidar sin tid, väntar på förlösning. Efter att ha...

Människor jag redan mött

  När jag träder in i en bok, stiger in i en berättelse, kan jag få en känsla av att jag varit där förut. Allt känns bekant. Som om människor i olika böcker har någon slags samvaro med varandra. Som om gator, skogar, stränder, hus, torg, är desamma, fastän...