På fantasins vingar

På fantasins vingar

Varför läser så många människor skönlitteratur? Vad söker de och vad finner de i uppdiktade världar? Och varför anses det, generellt, att läsning av skönlitteratur är till gagn för den enskilde, något som det görs utredningar om och tilldelas offentliga medel för?...