Frank O´Hara

Frank O´Hara tillhör mina favoritpoeter. Minns inte när jag första gången kom i kontakt med honom, måste varit någon Gunnar Harding-antologi med amerikanska poeter. Senare hade jag i bokhyllan lösa kopior ur Till minne av mina känslor. En “greatest hits” jag till min...

Hemliga sällskap

Stretar på med Claes Hylingers Det hemliga sällskapet. Det går långsamt – men bra! Huvudpersonen dröjer sig kvar i Göteborg, lär känna det lokala kulturlivet inför en resa till Paris och samlar in visdom till det han kallar sitt hemliga sällskap. I alla fall är...

Göra skillnad

Varje informationspass i biblioteket bekräftar hur viktiga folkbibliotek och bibliotekarier kan vara för människor. Vi gör samhällsnytta. Den kan se ut på väldigt olika sätt, men i slutändan handlar det alltid om att finnas till hands för människor som följer en...