Det sista arket och vad som sker när vi läser

Gycklaren och om att känna sig dum

Har Du ännu inte lyssnat på ljudessän: Madonnan och gycklaren, så gör det direkt, innan du läser vidare! Luta dig tillbaka, plugga in dina hörlurar eller låt essän flöda fritt ur dina högtalare och lyssna här: http://www.madonnanochgycklaren.se/ Ja, visst är det synd...