Bonniers och pirater

Pest eller kolera. Jag kan inte riktigt släppa det här med Bonniers syn på sina författare. Under våren har IPRED-lagen diskuterats och jag har inte tvekat i mitt stöd för effektiva åtgärder för att helga författarnas rätt att få betalt för sitt arbete, trots alla...