Vems resa vill du följa?

Jag vet att många bokälskare söker identifikation med huvudkaraktären i en berättelse, men personligen stör det mig inte alls att bokens protagonist handlar enligt en annan agenda än jag själv skulle ha gjort. Så länge man får höra logiken bakom handlandet tycker jag...