Lättläst

De två senaste åren har jag jobbat mycket med LL-förlagets böcker, bl.a. har vi på mitt bibliotek en läsecirkel ”På lätt svenska” för personer med annat modersmål än svenska. Mitt intresse för lättlästa böcker började för länge sedan när min nu vuxne son visade sig ha...