9. Kvinnor/män

Hanterar kvinnor och män problem på olika sätt? Har killar svårare att prata om känslor än kvinnor? Erik har svårt att förstå sig själv och sina känslor. Att något är fel i relationen till Mina inser Erik aldrig själv. Läsaren förstår det genom Eriks vänners...