“Det är inte ni som bestämmer vem jag ska bli”

Att överskrida gränsen mellan könen

Gränser finns överallt. Mellan länder, mellan grupper i samma land, mellan människor och inom människor. De går att överskrida, men de kan också utgöra hinder i vardagen. HBTQ-personer stöter på många olika sorters gränser. Gränser för vem de förväntas älska och inte...
“Det är inte ni som bestämmer vem jag ska bli”

Om gränser

Vilken betydelse får geografiska, kroppsliga och påhittade gränser för människor, samhället och i berättelser? Det är en fråga som jag återkommer till, gång på gång, nu veckorna innan Botkyrka Internationella bokmässa. Faktiskt är det en fråga som nästan alltid är...