Att skriva om Thurneman

Det har varit oerhört spännande att läsa om Thurneman, att samla in allt material som funnits om denne märklige person och sedan skriva en roman om honom. Fokus för mig har varit att skildra honom och skriva in det dokumentära material som jag haft tillgång till...

Om Thurneman

Sedan jag läst mer om Thurneman och läst vad alla sagt om honom blev han både mer motsägelsefull och sammansatt. Han är ju en människa som lever så långt från normalt samhällsliv som tänkas kan. Han är ju också en person som snarare livnär sig på mörker än på ljus....

Falle Thurneman

Jag har skrivit en roman om det som kom att kallas för Salaligan och som gjorde fem mord i Sala mellan 1930-1936. Ledare för dem var en man som hette Sigvard Thurneman. Han drev också ett ockult sällskap som hette Den magiska cirkeln. Jag har försökt att förstå vem...