I rörelse

Igår fick jag ett brev. Ett riktigt pappersbrev i min fysiska brevlåda. Det var inget reklamutskick adresserat till mig bland flera tusen andra. Ingen räkning heller. Nej ett brev som var skrivet helt och hållet till mig, sänt i ett utsökt mörkrött kuvert. Ett brev...