Reseberättelser

Anledningen till att jag skriver här under de två närmaste veckorna är att Litteraturbanken lägger ut ett stort antal svenska reseberättelser skrivna av svenska resenärer från 1600-talet och fram till sekelskiftet 1900. Jag är litteraturhistoriker, och både i mitt...