Bokcirklars 1001 böcker

Tanken är nu att vi lättare skall komma åt de 1001. Första inlägget är listan på svenska författare – till denna behöver vi skriva motiveringar.Gör det i kommentaren eller gå in och skriv på 1001 böcker sida Bli läsvän med 1001 böcker! Varje bok kommer sedan att...