Profilbild
2023-10-02

Hej alla bokcirklare!

Många har påpekat att det är svårt att hitta en cirkel på Bokcirklar eftersom det finns så många cirklar som antingen är avslutade eller där det aldrig har blivit någon aktivitet. Vi kommer därför nu att börja ta bort inaktiva cirklar. Vi börjar med de äldsta som inte varit aktiva på över ett år.

Men – en del riktigt gamla cirklar vill vi gärna ha kvar därför att det finns intressanta diskussioner i dem. I sådana cirklar har vi från redaktionen möjlighet att gå in och skriva i cirkelbeskrivningen att gruppen inte längre är aktiv.

Ni som letar efter en cirkel för att träffas fysiskt: det bästa är om ni inte startar en egen bokcirkel utan istället använder gruppen Cirkeltorget som finns mitt på sidan.

Ni som har en aktiv cirkel, var inte oroliga, vi kommer inte att ta bort cirklar där det händer saker!

Vänliga hälsningar

Redaktionen, genom Cai