Innan skvallerpress, memer och klickvänliga videos på internet var uppfunna, fanns skillingtrycken som till stor del fyllde samma behov. Ett skillingtryck är ett litet, billigt tryckt häfte (oftast åtta sidor) med en eller flera visor. Ofta finns det en text först och sedan en visa. Ibland ingår enkla träsnitt. Det äldsta bevarade svenska skillingtrycket är från 1583 och genren fortlevde in på 1900-talet. De som gick omkring och sålde skillingtrycken brukade sjunga visan så att köparna kunde lära sig melodin om det inte var en välkänd melodi som användes. I många fall var det blinda författare som skrev och sålde trycken.

Skillingtrycken handlade ofta om kända rättsfall. De var ofta inriktade på det skandalösa och gärna även makabra. Vad sägs till exempel om Carl Perssons tankar före och efter afrättningen där bland annat följande sägs:

Före Afrättningen
På bålet jag nu står och skådar sista gången
Den stora Allmänhet, som derför är utgången;
För bödelns bila snart mitt hufwud falla skall;
På jorden jag ock har fullgjort mitt swåra kall.

Efter Afrättningen
Jag talar icke här: mitt hufwud ligger blodigt,
Min själ är flyttad bort, der talet är frimodigt;

Eller vad tycks om Döddansen, ovanligt rikt illustrerad, med skelett på alla bilder? (spoiler alert, alla dör).


Litteraturbanken har nu publicerat ett stort antal skillingtryck. HÄR finns en kort introduktion och länkar som gör det lätt att hitta texterna. Jag vill också tipsa om att det finns ett intressant avsnitt av Bildningspodden att lyssna på om ämnet HÄR.