På Litteraturbanken finns många fina gamla ABC-böcker att bläddra i. Vad sägs om en klassiker som Prinsarnes blomsteralfabet från 1892 av Ottilia Adelborg? Boken utkom i flera senare utgåvor, bland annat av ett så enkelt skäl som att vitsippan efter ett tag inte längre passade under bokstaven H.

Sinar multishot – 4 skott

Sverige som land var tidigt ute med att lära allmänheten läsa, och de tidiga ABC-böckerna var viktiga både språkpolitiskt och för religiös undervisning. Läs mer om de tidiga ABC-böckerna i Mats Malms presentation. Den första svenska ABC-boken, RVNA ABC Boken från 1611 använde till exempel runor för att framhäva språkets fina gamla anor.

Typisk ABC-bokstupp, ur Fjellströms ABC-bok från 1744

Följ den här länken för att botanisera bland alla ABC-böcker som finns på Litteraturbanken.

 

Arfprinsarnes ABC-bok från 1874