Profilbild
2018-06-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den finlandssvenska lyrikern Tua Forsström, född 1947, debuterade 1972 med samlingen En dikt om kärlek och annat. Hon har givit ut tiotalet böcker i en relativt jämn takt därefter. Forsström är en av de ledande diktarna i sen generation, hon skriver en modernistisk poesi, ofta rytmisk och med ett särpräglat tilltal.

 

Det är något med

taxichaufförens barnsliga

kind som betyder:

att det finns.

Att det verkligen finns.

Att det strömmar en nattlig

 musik längs den iskalla vägen.

Ja, det finns en lysande punkt

någonstans för oss alla där

 trasor och masker faller.

Så att det aldrig mer funnits

trasor och masker.

Där är vi öga i öga

aska i regn.

Ur Snöleopard (1987)

 

Ofta använder hon sig av en ledmotivsteknik som innebär att samlingarna bör läsas i sin helhet. I den av Nordiska rådet prisade Efter att ha tillbringat en natt med hästar (1997) ”samtalar” diktjaget med den ryske filmaren Andrej Tarjkovskij. Samtidigt är det korta formatet henne inte främmande.

Observera hur medvetet texten arbetar med upprepningar och omtagningar.

 

Det var i skuggan av det gröna

rummet, i skuggan under gröna

träd, i skuggan av ett moln.

Det var en sådan dag då djuren

söker sig till vatten.

Det var i skuggan, ur Marianergraven (1990)

 

Ofta är dikterna skenbart enkla, samtidigt utsänder de ett egendomligt gåtfullt ljus, som om ljuskällan befinner sig bortom.

 

Det är svårt att bedöma skadornas omfattning

Jag skall komma tillbaka till dig och rapportera

En kväll i oktober rodde jag ut på sjön

Det blåste hårt och den lilla glasfiberbåten som jag hade

lånat av Lasse drev med vågorna hastigt ut mot holmarna

Jag skulle bara dränka de där fiskarna

Jag saknar dig så mycket

Allt var lätt som ett skal

Det mörknade och jag var inte fäst vid något

                             Ur En kväll i oktober rodde jag ut på sjön (2013)

 

Disparata utsagor, till synes svåra att sammanfoga. Fiskarna som bör dränkas återkommer i andra dikter i samlingen. Ända kan texten läsas solitärt, en skimrande skärva ur något större. Så fungerar inte sällan bra dikt!