Profilbild
2018-02-14

Det är så få alla hjärtans dag-hälsningar i mitt sociala medier-flöde att jag måste göra revolt! Happy Valentin! Jag firar med att minnas både “Loveprosjekt” och att Valentin var ett helgon som dog för sin tro. Att Inger Bråtveit är Norges, kanske Nordens, största författare behöver jag inte påminnas om.

Jag träffade Inger i Visby, på residenset “Baltic Centre for Writers and Translators”  för elva år sedan. Det var januari, ute var det storm, allt hade åter igen tagit sin början. Inger säger att det tog tre dagar innan jag hälsade på henne.

Inte så trevligt, kanske, men jag var så inne i det jag både med att jag inte la märkte till omvärlden. Men när jag väl träffat Inger släppte jag min koncentration och gick in i en annan. Det är nämligen sällan man har förmånen och att få träffa en författare, eller människa, som man kommer så väl överens med,  kan dela referenser med, och inspireras  av.

Vi upptäckte dessutom att det vi skrev om hade hade tematiska likheter, och sedan tog det inte länge innan vi började skriva en bok tillsammans.
De låter kanske enkelt, och på något sätt var det det.
Inger bodde i Oslo, och jag i Stockholm, men vi kunde träffas i Visby och arbeta.
Resultatet blev diktsamlingen “Loveprojekt” som utkom på Oktober förlag i Norge 2009, och distribuerades av Bokförlaget Atlas i Sverige.

På baksidan av bokens helt vita omslag, skrev vi en programförklaring och sedan åkte vi Norge (och till viss del Sverige) runt och deltog på uppläsning och festivaler.

Loveprosjekt er ei dialog-poetisk undersøking av kjærleiken og seksualiteten, ein lyrisk dokumentar om kjærleikens kraft og krevjande transportetappar. Og om spennet mellom det som har vore demd opp og halde att, og det som kan, må og skal sleppast ut. Loveprosjekt er ein vekselsong mellom to språk, der to poetiske røyster kryssast og smeltar saman i eit unikt og umetteleg univers.

Vi intervjuades i många tidningar, och även i P1-programmet Biblioteket, som man kan man lyssna på här. Som bonus får man även Susanna Alakoski (och vilken bonus! Läs alla hennes böcker också!)

Läs mer om boken på Oktobers webbplats

Läs ett utdrag ur boken på min webbplats

Sedan vill jag även passa på att tipsa om fler av Ingers böcker, som romanen “Alice A4”. En vidunderligt stark berättelse som presenteras så här, och jag håller med om vart enda ord:

Alice bur i ein blokk i drabantbyen med mor og syster si. Ho lengtar vekk frå røtene som held henne fast, og frå eit statisk og fastfrose jente- og kvinneliv. Så møter ho ein som kan ta henne med til ei anna verd, han har bil, og saman køyrer dei nedover Autobahn på jakt etter Wonderland.

Alice A4 går i ein meddiktande, mytologisk og ulogisk dialog med Lewis Carroll si barnebok Alice i eventyrland frå 1865. I Bråtveits roman er Alice ei ung jente på terskelen mellom barn og vaksen. Romanen fortel ei både bakvend og rett fram historie om korleis Alice mistar og finn seg sjølv att gjennom det ho håpar og trur er den fyrste store kjærleiken – ein kjærleik ho etter kvart som ho vert eldre, med valdsam kraft prøver å kjempa seg ut or og fri seg frå. Men kvar gong Alice trur seg fri, oppdager ho at ho på nytt er fanga inn av si eiga innbilte frigjering.

Alice A4 syner gjennom språk og innhald at forelskinga har sin eigen absurde logikk, og at kjærleikens vegar er uransakelege. Bråtveit skriv med stor kraft om kjønn, klasse, makt og raseri.

Läs om Alice A4 på Oktobers webbplats

Och när jag ändå är inne på Norden, så vll jag uppmana er att läsa dessa: danska Christina Hesselholdt &  norska  Hanne Ørstavik.

Just do it – ni kommer inte ångra er!

Happy Valentin!