En bok är en sak och en adaption till film eller dramatisering av en pjäs något annat. Men även i en dramatisering och en adaption står texten i centrum.  Just nu spelas Underkastelse av Michel Houellebecq på Göteborgs stadsteater.

Vi frågar Emil Graffman som är regissör och som har bearbetat Houellebecqs text till pjäs hur han tolkat Underkastelse.

Hur skulle du beskriva François, vem är han?

Huvudpersonen i handlingen är en medelålders misantropisk professor i litteratur som dagtid undervisar på Sorbonne och kvällstid pendlar mellan mikropuppvärmda snabbrätter och Youporn. En tragikomisk studie i manlighet och en exponent för en västerländsk kulturskymning. Underkastelse utspelar sig i ett fiktivt Frankrike i en nära framtid där ett moderat islamistiskt parti oväntat och på demokratisk väg övertagit den politiska makten. Samhället runt omkring François genomgår stora strukturella förändringar. Själv förlorar han först sitt jobb och sin flickvän, men anpassar sig sedan till den nya ordningen och vidtar mått och steg för att få konvertera till islam.

Kan du välja ett citat ut texten som du fastnat för?

“Franska revolutionen, republiken, fosterlandet…det kunde ge upphov till något; något som varade lite mer än hundra år.
Den medeltida kristenheten däremot, den varade i mer än tusen år.”


“Höjden av mänsklig lycka består i största möjliga underkastelse.”

Finns det något/några budskap i Underkastelse som du tycker är särskilt intressanta?

Med sin oupphörligt träffsäkra och underhållande fiktion fångar Houellebecq upp rädslor, fördomar, drömmar och besvikelser utan att moralisera. Han fångar en ton som skulle kunna beskrivas som den västerländska samtidens: vår brist på centrum och andlighet och vårt sätt att manifestera denna brist genom att låta oss regeras av våra behov.
Som jag förstår Houllebecq så menar han att ett samhälle i längden inte kan överleva utan religion, utan en tro på någonting högre,
något absolut, och att religionens återkomst är oundviklig.

Så spelar det någon roll hur en text berättas? Vi tror absolut att det är så!  I samband med Stadsteaterns uppsättning så anordnar Göteborg stadsbibliotek en cirkel online på bokcirklar.se om Michel Houellebecqs omdiskuterade roman där vi hoppas att få igång ett samtal kring detta och mycket mer. Du som deltar i cirkeln har även möjlighet att se föreställningen till rabatterat pris – gå till bokcirklar.se/bokcirklar/underkastelse för mer information om hur du gör för att skaffa en biljett.

//Göteborgs stadsteater och Göteborgs stadsbibliotek