Konkurrens och skiljaktigheter är en väsentlig del av vardagen på SAOB:s redaktion. Inte så att vi bråkar för jämnan, inte alls, utan för att dessa begrepp är helt centrala för vår beskrivning av ordens historia. Detta gäller oavsett vilken del av en ordboksartikel vi talar om – alltifrån själva uppslagsformen till det som normalt fyller mest i artikeln: betydelsebeskrivningen. Finns det bara en enda grundform av ordet, stavas eller uttalas det på bara ett enda sätt, har det alltid böjts på ett och samma sätt, har det alltid bara haft en enda betydelse – eller finns det konkurrerande formvarianter, stavningar, uttal, böjningar, betydelser, och på vilket sätt är dessa i så fall skiljaktiga sinsemellan?

Manusbuntar inför korrekturläsning

Den beskrivning som skall göras av 500 år av svenskt språkbruk i all dess brokiga mångfald måste ständigt vara uppmärksam på förekomsten av konkurrens – mellan olika former och så vidare – men också på skiljaktigheternas art. Varje tillfälle när språket tas i bruk är ju i sig unikt, och varje egenhet i det enskilda fallet behöver givetvis inte vara ett belägg på sådan konkurrens. Ett iagh wendhe trillan jämfört med ett jag vände bilen vittnar förstås om olika sätt att stava vända men inte om olika sätt att böja det (som däremot ett vändade hade gjort), och fastän det är fråga om rätt olikartade handgrepp som skall till för att vända en trilla respektive en bil, så ger detta knappast skäl nog att här urskilja två konkurrerande betydelser hos verbet.

SAOB

Skillnaden mellan två olika användningar av ett ord måste alltså alltid värderas: är de tillräckligt skiljaktiga för att vi skall etablera två konkurrerande former, böjningar eller betydelser, eller är de tillräckligt lika för att vi skall kunna ge dem samma generella beskrivning? Se där den fråga som vi dagligen brottas med på SAOB-redaktionen.

Bo-A Wendt, huvudredaktör vid Svenska Akademiens ordboksredaktion

På webbplatserna http://saob.se och http://svenska.se kan du fritt använda Svenska Akademiens ordböcker, och på Instagram @svenskaakademiensordbok får du veta mer om ordboksredaktionens verksamhet.