Att skriva och läsa handlar om ord på papper.
Åh, vad jag älskar dessa ord!

Just nu går jag en översättarutbildning på Akademin Valand på Göteborgs universitet och får därför tumla runt och mysa med ord på ett särskilt översättarvis nästan varje dag. Nu funderar jag dessutom lite extra på det där med översättningar, eftersom jag nu skriver på min konstnärliga magisteruppsats i översättning.

En konstnärlig magisteruppsats skiljer sig från en vetenskaplig uppsats genom att den utgår från den egna professionen. Så jag tänker mycket på hur min översättarprocess ser ut, vilka val jag gör och varför.

Översättning handlar ju om val hela tiden. Ständigt dessa val! Det är översättarens arbete att välja: välja rätt ord, välja i vilken ordning de ska komma, välja var punkten och kommatecknen ska vara.

Både som litteraturkritiker och författare har jag velat sätta läsupplevelsen i centrum – det är när texten når läsaren som den får mening och liv; berättelsen formas i läsaren och den kommer se olika ut beroende på vad läsaren har för egna erfarenheter och förmågor att ta till sig det som den läser. Författarens intentioner har ingen betydelse. Författarens sanning om boken och varför den skrevs spelar ingen roll. Det här har påverkat min syn på översättningsarbete. Det är för läsaren jag översätter. Ingen annan.

En klassisk motsättning i översättningsarbete är nämligen huruvida översättaren är i författarens eller läsarens tjänst.
Och det är frågeställningen i min uppsats, förenklat.
Så – tänk på orden nästa gång du läser en översatt bok.