Profilbild
2017-04-26

Inför SM i poetry slam har Kultur i Väst betalat medlemmar i Göteborgs poetry slam att hålla workshopar på olika gymnasieskolor i Västra Götalandsregionen. Vi i föreningen bestämde oss för att låta en erfaren workshopledare åka tillsammans med en som inte har hållit workshopar förut. Jag åkte med Lennon Koppetsch till Mimers Hus gymnasium i Kungälv.

Efter mina workshopar brukar jag fråga deltagarna vad som var det roligaste och vad som var det svåraste under workshopen. Det svåraste för mig med workshopar är att dokumentera dem.

Jag började varje år under mina tonår med nyårslöftet att skriva dagbok. Vissa år höll jag ut en månad, andra var nyårsdagen den enda dagen jag höll mitt löfte. Jag hörde en gång att nya rutiner behöver 30 dagar på sig för att de ska sätta sig. Jag undrar hur många dagar jag behöver.

När jag jobbat inom skolan har jag haft kollegor som fotograferat mina elever i dokumentationssyfte. Mina egna barn fastnar bara på släktingarnas fotografin eller möjligen på mina när de ropar: Ta kort på det här! När utbildningar uppmanat mig att föra loggbok har jag ibland lyckats första veckan och sedan fått rekonstruera resten av mina minnen när jag sitter med kursutvärderingen.

Det går alltid att mörka det jag missat när dokumentationen ska vara i textform. Jag skriver bra. Det är svårare att rekonstruera foton av studiebesöket på Naturhistoriska eller femårskalaset. I uppdraget från Kultur i Väst ingick att vi skulle göra en film om våra workshopar i poetry slam. Det går aldrig att mörka när en glömt filma. Därför behövde jag dokumentera fast det är det svåraste för mig.

Det roligaste för mig med workshopar är att se deltagarnas lycka när de skrivit något nytt. När jag tittade igenom vårt filmade material fick jag uppleva deltagarnas lycka en gång till. Dokumentation gör mig med andra ord gladare. Det blir lättare att utvärdera, lättare att veta vad som bör ändras till nästa gång, lättare att bli bättre. Ändå är dokumentationen det jag alltid försöker slippa. Tack Kultur i Väst för att ni inte lät mig smita undan denna gång.

Ingrid Nilsson, dramapedagog och kulturprojektledare samt ordförande i Göteborgs Poetry Slam.