Profilbild
2017-02-22

Driften av bokcirklar.se, som i några år legat hos Regionbibliotek Stockholm lämnas vidare till Kultur i Väst tillsammans med Göteborgs stadsbibliotek, Litteraturbanken och Region Halland. Så med detta vill vi som arbetat med sidan de senaste åren tacka för oss. Det har varit väldigt kul och lärorikt och det är med varm hand vi lämnar över till den nya redaktionen. Det finns mycket roligt att tänka tillbaka på från den här tiden: härliga boksamtal, välskrivna bloggtexter och spännande möten. Vi hoppas att biblioteken fortsätter att hitta till sidan och gör den till sin genom att bjuda in till fler boksamtal. Varma hälsningar till alla trevliga läsare, författare och andra bokentusiaster vi kommit i kontakt med tack vare bokcirklar.se – hoppas vi ses igen i bokvimlet! Stort tack till er hängivna läsvänner på bokcirklar.se och all lycka önskar vi den nya redaktionen!
Annika Hermele och Hanna Johansson