Profilbild
2016-10-28

Välkommen till novembers månads Lyrikcirkel!

Efter Rut Hillarps symboler, bilder, myter och svarta efter-kriget-stämningar tar vi oss nu an Henry Parlands unga, sprakande tjugotalsmodernism.

Henry Parland debuterade som författare 1929 med diktsamlingen Idealrealisation. Han är då 21 år gammal. Året efter avlider han i sviterna av scharlakansfeber. Någon mer bok hann aldrig färdigställas. Postumt har det släppts några samlingar med utkast, dikter och artiklar plus den aldrig färdigställda romanen Sönder.

Idealrealisation är dock ingen trevande, svajig debut, han är ingen “lovande debutant” utan redan en klart lysande stjärna: bitsk, ironisk och förunderlig. Dikterna är skinande moderna och lekfulla. Att det är en talang utöver det vanliga går inte att missa. Vad som hade kunnat komma därefter kan man bara fantisera om.

Dikterna i Idealrealisation är alltså skrivna för mer än 85 år sedan. Innan Kruegerkraschen, innan nazist-tyskland, innan Stalins första femårsplan, innan andra världskriget etc. Kanske en anledning till lättheten och det glasklara och nästan oskyldiga skimret? Den moderna världen har inte riktigt svärtats och smutsats ner ännu… Parland förtrollas och förundras av moderna vardagliga saker som tåg, strumpor och biografer. Här är han både en främling och hippt hemtam.

Intressant att notera kan också vara att Parland var flerspråkig: modersmål var tyska, fadern pratade ryska och han började först uppåt tonåren lära sig svenska.

Diktsamlingen är uppdelad i fyra olika partier med rubrikerna Fläckar, Strumpor, Influensa och Grimaser. Fyra veckor, fyra kapitel. Ska man hitta fyra olika teman i samlingen skulle Modernitet, Kärlek, Drömmar respektive Humor kunna vara fyra stycken.

Lyrikcirkeln kan kanske också få vara en fundering (och gärna en diskussion) om hur man läser digitalt och hur man bokcirklar digitalt. Någonting ganska nytt för mig, många andra här på Bokcirklar är nog mer vana.

Slutligen: jag är ingen Parland-expert. Har förtjusats av hans dikter men ser också den här cirkeln som en möjlighet att tillsammans med andra hitta in i Parlands poesi. Förhoppningsvis hitta nya perspektiv, nya läsningar och tankar!

Ideal-realisationen
– ni säger, den har redan börjat
men jag säger:
vi måste ytterligare sänka prisen.

Bild Henry Parland, från Litteraturbanken.

 

Läs om Henry Parland på Litteraturbanken.

Här kan du läsa eller ladda ner diktsamlingen Idealrealisation och andra verk av Henry Parland.

Gå med i cirkeln.

Om lyrikcirkeln hösten 2016.

Elias Hillström, cirkelledare och bibliotekarie på Poesibazaren på Stockholms stadsbibliotek.