Profilbild
2016-03-24

”Madonnan och gycklaren” – en digital ljudessä och ett webbaserat läsfrämjande projekt

madonnan

Måndagen den 28 mars välkomnar vi Madonnan och gycklaren till bokcirklar.se

Vem bestämmer vad som är konst och kultur egentligen? Har kulturen och konsten ett egenvärde? I den digitala ljudessän ”Madonnan och gycklaren” gestaltar och resonerar författaren och kritikern Stina Otterberg kring konstens och litteraturens egenart och värden. Ljudessän har ett kopplat studiematerial och materialet i sin helhet vänder sig främst till studieförbund, gymnasie- och folkhögskolor och en intresserad allmänhet. Projektet – som är initierat av Kultur i Väst och är helt webbaserat (både ljudessän och det tillhörande studiematerialet är gratis och fritt att använda på: www.madonnanochgycklaren.se) – har som mål att ge bok-/studiecirkeldeltagare, elever och en intresserad allmänhet möjlighet att få till stånd en fördjupad diskussion kring frågor om konstens, kulturens och litteraturens kvalitet, egenart och värden. Men även se till vad konsten kan betyda som kraft för yttrandefrihet och andra samhälleliga frågor. I det bredare är målsättningen att med ljudessän kunna väcka tankar och diskussion kring hur en läs- och kulturupplevelse kan se ut – men också kring litteratur och yttrandefrihet, nytta och onytta, makt och gränsdragningar.

Under två veckor kommer Victoria E. Kiss, koordinator att – här på bokcirklar.se – gästblogga om projektet och så klart, konsten, kulturen och litteraturen, samt dess roll(er) i samhället.

I detta nu är ett antal gymnasie- och folkhögskollärare runt om i landet i full färd med att ta del av projektet tillsammans med sina elever.

Tillhör du en intresserad allmänhet som vill skapa en innovativ form av en bok-/studiecirkel? Är du lärare och vill tillsammans med dina elever arbeta med ljudessän och studiematerialet? Eller är du helt enkelt bara intresserad av att veta mer? Hör av dig till Victoria E. Kiss – victoria.kiss@kulturivast.se.