Profilbild
2016-01-22

Det är fredag kväll och jag kommer att tänka på Thomas Bernhard.

När arbetet tar slut tar sjukdomarna vid, plötsligt inställer sig krämporna, den berömda lördagshuvudverken, lördagseftermiddagshjärtklappningen, svimningsanfall, raseriutbrott. Under hela veckan håller arbetet, eller bara någon enkel syssla, sjukdomarna borta, håller dem i schack, men på lördag eftermiddag gör de sig gällande och omedelbart råkar människan ur balans. Och när den som har slutat arbeta vid middagstid straxt därpå blir medveten om sin verkliga situation, som i vilket fall som helst är hopplös, oavsett vem han är, oavsett vad han är, oavsett var han är, måste han säga sig att han inte är någonting annat än en olycklig människa även om han påstår motsatsen.”

Trevlig helg.