Profilbild
2015-04-16

Gränser finns överallt. Mellan länder, mellan grupper i samma land, mellan människor och inom människor. De går att överskrida, men de kan också utgöra hinder i vardagen. HBTQ-personer stöter på många olika sorters gränser. Gränser för vem de förväntas älska och inte älska. Gränser mellan vad en man och en kvinna anses vara.

Gränserna förflyttas, de luckras upp. Ett slags ställningskrig pågår mellan fördomar och aktivism. Det är enveten kamp som ligger bakom det faktum att det inte längre är vare sig ett brott eller en sjukdom att älska någon av samma kön.

Något som fortfarande klassas som en sjukdom, en störning, är det faktum att en person har fötts med fel kropp. Jag har många gånger fått höra att jag ”förvandlas” när jag med hormoner och operationer försöker få min kropp att stämma bättre med mig. Sanningen är att det inte handlar om vare sig flykt eller förvandling. Jag är den jag är och det har jag alltid varit. Jag vill bara att min röst, min kropp och de ord människor använder om mig ska passa med den jag egentligen är.

I böcker går det att hitta identifikation. Tyvärr finns det i nuläget ganska få böcker om transpersoner, men fler är förhoppningsvis på väg. Kanske just du som läser detta har en bok att skriva? Tills vidare, i väntan på din och min och andras berättelser, kommer här några tips på böcker som handlar om könsöverskridanden.

Carl Jonas Love Almquist – Drottningens juvelsmycke (1834)
En svensk klassiker om Tintomara, en androgyn gestalt som uppträder som ömsom man, ömsom kvinna och som både män och kvinnor blir kära i.

SebastianLönnlöv_Drottningensjuvelsmycke

Elias Stjärne Ericson – Åror (2013)
En grafisk roman om Mika, som går igenom oceaner av ångest på grund av sin könsidentitet, men som hittar både vänner och kärlek innan berättelsen lämnar honom.

SebastianLönnlövÅror

Ciprian Gorga & Kristin Helgesson – An Ordinary Boy (2013)
En dokumentär i foto- och textform om Andrè, som genomgår könskorrigering.

Inger Littberger Caisou-Rousseau – Therese Andreas Bruce (2013)
Andreas Bruce föddes 1808 och levde från och med tonåren som man, fastän han födde ett barn. Här kan vi ta del av hans självbiografi, som utgör ett extremt intressant tidsdokument och visar att gränserna mellan könen inte alltid har varit huggna i sten.

SebastianLönnlöv_therese-andreas-bruce-en-sallsam-historia-fran-1800-talet-levnadsberattels

Ann Lagerhammar – Det som ögat ser (2006)
Lykke är intersexuell, född i en kropp som inte passar in perfekt på något kön. Nyss vuxen utforskar Lykke sig själv och sin könsidentitet, men också historiska dokument om ”hermafroditen” Herculine Barbin.

SebastianLönnlöv_Detsomögatser

Jeffrey Eugenides – Middlesex (2004)
Cal är intersexuell och måste som vuxen försöka förstå vilket kön som passar bäst, vilket också innebär en könskorrigering. ”Middlesex” är en brett upplagd och mycket matig roman om en tidperiod och ett fiktivt människoöde.

SebastianLönnlöv_Middlesex

Eli Levén – Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats (2010)
Om Sebastian som utforskar både mans- och kvinnorollen. Se även Ester Martin Bergsmarks Guldbagge-belönade film ”Nånting måste gå sönder” som utgår från boken, samt ”Pojktanten” som bygger på samtal mellan Bergsmark och Levén.

SebastianLönnlöv_Duärrötterna

Det här är några berättelser som finns tillgängliga redan nu – men jag är övertygad om att det finns många kvar att berätta. Gestaltningen av transerfarenheter har förhoppningsvis bara börjat!

Sebastian Lönnlöv är bibliotekarie i Botkyrka, men också storläsare och litteraturkritiker med ett särskilt intresse för HBTQ-böcker.