Profilbild
2014-11-13

I skrivande stund byggs det en bokhylla för två av modernismens största författare. När Nobelbibliotekets garderob blir bokhylla innebär det ett av de första ingreppen som sker i denna snart 100-åriga bibliotekshall, så litet nervös är jag. Men vi har nämligen två värdefulla boksamlingar som tillsammans utgör knappa tre hyllmeter. Och de är värda att exponera: en med böcker av och om Rainer Maria Rilke och en av och om James Joyce.

Vi var dock tvungna att göra oss av med trenchcoaten som har hängt i garderoben i åtminstone 20 år (den sägs ha tillhört Knut Ahnlund på stol nr 7). Förbi kom lämpligt nog Jonas Ellerstöm som författat skriften som vi gav ut i somras, om Nobelbibliotekets Rilke- och Joycesamlingar. Kappan passade perfekt. Skriften är uppslagsrik, bildligt talat, och rik på illustrationer. Jag hade nöjet att skriva ett förord.

Samlingarnas proveniensen är som följer:

Konstnärinnan Tora Vega Holmström kände Rilke en sommar i Skåne 1904. Därefter brevväxlade de och Rilke skickade henne en del böcker med dedikationer. 1978 donerades samlingen av Lucia Ingers, systerdotter till TVH, till Nobelbiblioteket. Om man vill läsa mer om Holmström är det konstvetaren Birgit Rausing som vet mest om henne.

Joycesamlingen kom hit 1989 via Joycesällskapet, från Gösta Forsström – kulturdepartementstjänsteman och en låntagare på Nobelbiblioteket. Hans exemplar av rariteten Ulysses från 1922 (Shakespeare & co) lär skickas till oss, har Forsströms döttrar skrivit till mig.  De bor på Gotland och kontaktade mig tack vare vår gröna skrift. Det lät som att de hade fina ljusa minnen av sin far. I det professionella lär han ha varit en av dem som låg bakom den så viktiga författarfonden.

I övrigt har vi bara hand om två privatpersoners sammanhållna boksamlingar. Den ena finns det en skrift om, kritikern Klara Johanssons, författad av litteraturforskaren Anna Bohlin, med förord av Horace Engdahl (2008). Den andra samlingen, Henrik Schücks, är mycket omfångsrik och än så länge okommenterad i skrift.