Profilbild
2014-11-10

Som småbarnsförälder kan det ibland vara svårt att hinna med romanläsning. Helgen har därför erbjudit lyssning av Hägring 38 – Kjell Westös mångprisade bok, inläst av Stina Ekblad. En tät berättelse från Helsingfors 1938, med tillbakablickar via de fint framdiktade persongalleriet. Jag tycker att det kan fungera att läslyssna på viss typ av litteratur, helst berättelsebaserad, i kombination med monotona hushållsgöromål, men helst under promenader. I övrigt har utövats flerfaldig omläsning av den uppskattade bilderboken När alla sover, och Tsatsiki och morsan – rekommenderad kapitelbok för 6-åringar +. Unnade mig också en timme med Lotta Lotass mäktiga skapelseprosapoem Örnen. Så många vackra gamla ord, en hyllning till mänskligheten – men också en sågning av densamma? Berörande läsning – eller snarare glidflykt från ensartade perspektiv. Till den örnblicken återvänder man gärna.