I MORGON ska jag läsa ut Hjalmar Söderbergs roman Doktor Glas för sjätte gången. (Synd att det inte är för sjunde gången.) Doktor Glas är den bok som jag läst flest gånger. Vanligtvis brukar jag inte ägna mig åt omläsningar av böcker. (Desto oftare ser jag om filmer igen, som i det fall de bygger på romaner vilka inte så lättvindigt låter sig omvandlas till filmer, blir mycket annorlunda och ofta saknar stämningen som romanen äger.) Jag började min sjätte omläsning av Doktor Glas den tolfte juni i år. Jag har tagit god tid på mig den här gången. Detta eftersom jag, då Doktor Glas ju är en dagboksroman, valt att enbart läsa i den de datum då dess berättare, Tyko Gabriel Glas, själv har skrivit någonting i sin dagbok. Alltså, den femte juli läste jag vad han skriver den femte juli, den tionde augusti vad han skriver den tionde augusti och så vidare. Att midsommarafton inte inföll samma datum i år som den gör i boken gjorde inte så mycket. Jag har läst Doktor Glas på det här viset för att förstärka romanens stämning. Jag har gjort mer för att förstärka stämningen. Ofta har jag gått ut på Skeppsholmen. I morgon, den sjunde oktober, ska jag läsa ut Doktor Glas för sjätte gången. Jag har i dag satt upp nya gardiner i mitt rum.