HÄROMVECKAN köpte jag en roman med titeln Han på en loppmarknad. Romanen har undertiteln ”En glad roman om kärlek och svält”. Författare till boken är Vicki Baum. Hon skrev på tyska. Romanens originaltitel har jag inte lyckats finna, men jag förmodar att den inte heter Han på tyska, det vill säga Er. Översättning från tyska är utförd en viss Gerda Marcus-Fall. Exemplaret som jag hittade är från 1939, men översättningen ska, enligt vissa källor, vara utförd redan 1931. Vicki Baum var en produktiv författare och finns rikligt översatt till svenska. Många av hennes böcker filmatiserades, bland annat Menschen im Hotel, som blev till filmen Grand Hotel med Greta Garbo i huvudrollen. Att jag köpte Han beror på att jag i våras utgav en roman med en liknande titel. Titeln på min roman alluderar inte till Han. Jag tillmäter inte mitt fynd av romanen någon större betydelse. Jag har ännu inte bestämt mig för om jag ska läsa den. Mitt exemplar av Han har tillhört en kvinna vid namn Anita Lindström, för det står så på försättsbladet. Exemplaret tillhör nu mig. Jag borde börja skriva mitt namn i mina böcker, så att eftervärlden vet att de har tillhört mig. Det är aldrig för tidigt att börja tänka på eftervärlden.