Profilbild
2014-03-18

Vi har laddat läsdagboken med några nya funktioner för att göra det roligare och lättare att skriva.
Du möts först av en fråga som kan vara en inspiration till något att skriva om i läsdagboken. Frågan kommer slumpmässigt och syns inte när texten är publicerad. Du kan alltså helt bortse från den om du vill eller svara om du vill.

editorn

Redigeringsknapparna är från vänster till höger:

  • Fetstil 
  • Kursiv 
  • Understruken
  • Citat
  • Ångra
  • Gör om
  • Fullskärm

Vi har också passat på att rätta till buggen som gjort att man behövt trycka flera gånger vid postning.
Frågor och önskemål om bokcirklar.se postas i cirkeln Hjälp: frågor och svar så kan vi lättare fånga upp idéer och förbättringsförslag.