Profilbild
2013-08-09

I min förra text här på bokcirklar framförde jag en del av mina åsikter kring utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap som, enligt mig, är alldeles för teoretisk. En kollega i Sandviken skriver:

Jag brukar tänka tvärtom- tänk om det är arbetet som är för LITE teoretiskt? Hur många diskussioner om nya forkningsrön inom bibliotek och informationsvetenskap tas upp och diskuteras i personalgruppen? Hur mycket avsatt tid finns det i arbetet för att ta upp och diskutera förhållningssätt kring aktuella debatter (tänker tex. Lilla hjärtat). Det är så vanligt att de flesta tycker att det finns ett stort glapp mellan utbildningen och arbetslivet, men alla vill ändra på utbildningen, tänk om vi på arbetsplatserna istället skulle närma oss mer teori och diskussion. Det kanske vore ett sätt att överbrygga glappet, samt att vi skulle bli mer insatta och ha fler nyanserade åsikter i aktuella frågor som rör branchen.

Väldigt välformulerat och insiktsfullt! Och faktiskt har jag aldrig tänkt på det sättet. Självklart ska vi bibliotekarier diskutera och vara insatta i den aktuella debatten. Det ingår i vår omvärldsbevakning och självklart ska såväl utbildning som arbetsliv ha plats för diskussion och eftertanke. Men att vi skulle behöva bli MER teoretiska? Njaej. Jag tror att vi måste hålla öppet och synas mer. Inte låsa in oss och ägna mer tid åt möten och slutna fackdiskussioner. För mig är arbetet som folkbibliotekarie väldigt praktiskt och handlar i grunden om service till våra besökare.

Trots det skickar våra B&I-fabriker ut kodknackande alibibibliotekarier – åtminstone var jag en sådan innan jag påbörjade min praktik – som kan säga “Hello world” på beställning, vet allt om HTML och hur en modern notapparat fungerar, men inget eller väldigt lite om litteraturförmedling, hur man söker information i BookIT eller ger professionell service till en förskoleklass. Framförallt sviker utbildningen många framtida folkbibliotekarier genom att helt ignorera förmedlingen av litteratur. Teori och praktik går inte ihop, helt enkelt.

Jag inser att jag framstår som en riktig praktiker, som bara ser ett värde i utbildning om den har en direkt koppling till arbetslivets nytta. Men så är det inte. Faktum är att det bor en riktig teoretiker i mig, som ägnat fyra år av heltidsstudier på kurser som är fullständigt hopplösa på arbetsmarknaden. Jag har till och med skrivit en gammal D-uppsats i ämnet litteraturteori!

Den stora skillnaden är utbildningens, eller kanske studenternas, koppling till arbetslivet. När jag läste historia, litteraturvetenskap eller för den delen kreativt skrivande fanns det ingen direkt koppling till ett yrke. Jag hade väl vaga tankar på att möjligen bli lärare eller kanske forska. Men jag gjorde ett medvetet val att studera med hjärtat och förväntade mig inte att belönas med ett jobb. Så jag fortsatte att knega på mjölkfabriken tills jag bestämde mig för att bli bibliotekarie. Men då var det skillnad. Jag ville inte forska, bli en bättre människa, träffa nya kompisar, festa eller testa något nytt. Allting var väldigt konkret och handlade uteslutande om jobb: jag ville bli bibliotekarie. Utbildningen var bara ett medel för att nå målet. En väg att vandra. Ofta hade jag skavsår.

När jag påbörjade min praktik på Gävle Stadsbibliotek hösten 2010 visste jag i princip ingenting om vad en bibliotekarie gör eller hur en bibliotekarie gör. En utbildning som utger sig för att utbilda framtida bibliotekarier, och där så gott som alla sökande vill och kommer att arbeta som bibliotekarier, bör ha en starkare koppling till yrkeslivet för att inte förlora sin trovärdighet. Vi har rätt att veta vad vi ska syssla med. Det tycker jag att man kan kräva, både som personal, arbetsgivare och besökare. Men kanske framförallt som student.

Räcker så. Trevlig helg!

Till sist…

… har jag B&I-utbildningen att tacka för att jag blev bibliotekarie, formellt sett. Men det var först när jag började jobba som jag blev det på riktigt.

… är det min sista vecka som gästbloggare här. Ska försöka få till ett “avskedsbrev” här.

… tycker jag att två stora nätbokhandlar kan sluta att skicka mejl till mig. VARJE DAG! Jag läser dem ändå inte.