Profilbild
2013-05-02

Tidigare i år blev jag inbjuden till Sture bibliotek i Stockholm för att delta vid en temakväll om bokcirklar och social läsning. Jag var där för att representera bokcirklar.se och kanske även det bokcirklande som sker på internet. Tillsammans med Ann-Sofie Lindholm från Breakfast Book Club och författaren Rose Lagercrantz deltog jag i en panel som inledningsvis samtalade med bibliotekarie Helena Ahlin om varför vi idag gärna bokcirklar och läser tillsammans med andra. Har detta sociala läsande blivit vanligare än tidigare och vad beror det på? Vi var alla överens om att det sociala läsandet är stort just nu, av olika orsaker. Kanske är det en del av den sociala tid vi lever i som delvis har med internet och vår ökade mediekonsumtion att göra? Vi gillar att berätta för andra vad vi läser, lyssnar eller tittar på, och framför allt så gillar vi att få diskutera våra upplevelser med andra som tagit del av samma medier. Det tror i alla fall jag. Men självklart har vårt behov av att läsa och samtala fler orsaker vars ursprung går betydligt längre tillbaka i tiden än internet…

Sture bibliotek

Eftersom jag ännu är relativt ny som projektledare för bokcirklar.se, och osäker på om jag egentligen besvarar dessa frågor bättre än någon annan, valde jag att ta hjälp av er läsare här på bokcirklar.se. Många av er läser ju i mängder och har skrivit och diskuterat böcker här och i olika forum under långa tidsperioder, inte sant? För att få ta del av era erfarenheter startade jag alltså en cirkel och bjöd in till diskussion.

Vad betyder bokcirklar och social läsning för dig?
Idag är vi många som deltar i bokcirklar och älskar att diskutera böcker både på internet och vid fysiska möten. Varför då? Vad det är vi får ut av att prata om vår läsning tillsammans med andra? Vad tillför det den egna läsningen? Och varför bokcirklar vi gärna på internet idag? Är det stor skillnad på att samtala om böcker på internet och genom ”verkliga möten”? Här vill jag samla in era tankar och erfarenheter av bokcirklande virtuellt och IRL!

Jag tänkte här försöka sammanfatta några av de intressanta tankar som kom fram i cirkeln, i form av citat och slutsatser. Jag har delat upp de svar jag fick i tre svarstendenser som jag kunde urskilja: Varför bokcirklar vi? Varför bokcirklar vi på internet? Nackdelar med att bokcirkla på internet?

Varför bokcirklar vi?

Att tala/skriva om böcker i en bokcirkel betyder för mej att jag läser böcker jag kanske annars inte skulle ha valt att läsa. På det sättet vidgar jag mina vyer. Genom att sen tala med andra, blir mina vyer ytterligare vidgade. Det är den största behållningen av cirkeln, sen är det den sociala behållningen, genom litteraturen lär jag inte bara känna huvudpersonerna i böckerna jag läser utan även personerna som läser böckerna.

Att vara med i en bokcirkel gör att man hela tiden håller läsandet i gång, får läsa böcker man aldrig läst annars när någon annan väljer. Ofta kommer man med en läsning/tolkning till bokcirkeln och lämnar den efter ett par timmar med flera andra läsningar/tolkningar och en helt ny förståelse för boken. Att prata om böcker med andra gör att böckerna (och man själv) förvandlas.

Att träffa människor och dela upplevelser och att höra hur andra har tolkat episoder, människor och händelser i boken.

Att delta i bokcirklar medför alltså att

Vi håller läsandet igång. Vi läser böcker vi annars inte skulle läsa – breddar läsningen och vidgar vyerna.
En djupare och mer analyserande läsning. Gemensamma läsupplevelser.
Nya tolkningar och ny förståelse för boken. Läsningen växer. Har vi upplevt samma sak i böckerna? Tycker vi likadant?
Socialt umgänge. Lära känna nya människor.

Sture bibliotek

Varför bokcirklar vi på internet?

Det känns inte alltid så självklart att prata om böcker, många läsande människor verkar lite främmande inför det. Jag vet inte varför, kanske för att det tenderar till att bli väldigt personligt.

På nätet har man fördelen att man kan läsa när man har tid och svara om man vill … Att jag gärna bokcirklar på nätet beror på att jag tycker det är skönt att slippa gå iväg någonstans på en given tid. Jag kan läsa och skriva om jag vill och när jag vill.

Jag har bokcirklat live på webben … Det som slog mig var vad oerhört fokuserat boksamtalet blir. Man pratar nästan bara om boken och läsningen. Live blir det mycket mer runtikringprat.

En annan fördel med att bokcikla på nätet är att det är lätt att komma till tals. Man får det sagt som man vill säga utan att någon avbryter :-)

Till fördelarna med att bokcirkla på internet hör således detta

Social aspekt: Lära känna nya människor.
Möjligheten att vara anonym och diskutera böcker med människor vi inte känner privat. Att skapa en egen (privat) läsaridentitet.
Tidsaspekt: Vi kan läsa, cirkla och skriva när vi vill, om vi vill. Vi behöver inte boka tider och ”gå iväg”.
Vi kan välja de bokdiskussioner vi vill mer än i en fysisk bokcirkel. Skriva hur långt/kort vi vill och svara på det vi vill.
Lättare att komma till tals i cirklar på nätet. Man får det sagt som man vill säga utan att någon avbryter.
Boksamtalet blir mer fokuserat. Mer prat om boken och läsningen. Fysiska bokträffar består mer av “runtomkringprat” och umgänge?

Nackdelar med att bokcirkla på internet?

En av er som deltog i diskussionen om bokcirklar skrev att
Vi träffas mest för att det är kul och vi dricker kaffe och äter en kaka – viktigt!

Foto: Anette Holmqvist

Virtuella bokcirklar möjliggör möten mellan människor som annars inte skulle träffas, samtidigt som mycket av det som hör till “verkliga” möten försvåras online. Exempelvis gemensamt intagande av fika, mat eller vin, vilket kanske är en viktig del av bokcirkleträffar för många. Mindre ”umgänge och sidoprat” på nätet kan lämna tomrum i mötet även om det kan medföra en mer fokuserad bokdiskussion för den som gillar att hålla sig till ämnet. Vidare är nog chansen mindre att nätcirklar leder vidare till kringaktiviteter och ”vidgat läsande” som att se en film eller lyssna på författare tillsammans. Men inte omöjligt, många har träffat både livspartners och vänner på nätet. Vi får helt enkelt hitta sätt att kompensera våra samtal på nätet med annat.

En annan skrev
Men det är alltid svårare att formulera sig i skrift när man inte vet vem som är mottagare och vilken förförståelse de har.

Kan det vara svårare att formulera sig i skrift än muntligt, när man diskuterar böcker?  Upplevas som tidskrävande och prestationsskapande?  När vi inte ”möter” de vi diskuterar med, blir det svårare att hitta rätt nivå för bokcirkeln och diskussionerna? Till viss del möjligen, vi är ju många som gillar att uttrycka oss väl. Men jag tror också att det handlar om en vanesak, ju mer trygg man blir med ett forum och att diskutera i skrift, desto mindre bryr vi oss om att prestera. Blir en cirkeldiskussion tillräckligt livlig och intensiv, skriver vi nog på allt mer och kanske även lär känna varandra bättre. Det är i alla fall min förhoppning. Dessutom gör nätbaserade cirklar det lättare att diskutera med fler och nya läsvänner, att delta i flera cirklar samtidigt och välja vilka böcker vi vill diskutera. Fördelarna är många…

Slutligen, så här skrev jag till en bokcirklarvän nyss: “gällande bokcirklar.se så är det ni medlemmar och läsare som gör sidan till det den är och fyller den med bra innehåll!”.

Temakvällen och massbokcirkeln på Sture bibliotek då, och novellen som vi läste? Jag tror jag får återkomma till det i ett annat inlägg…

Temakväll Sture bibliotek