Lidija Praizovic: ”Jag skriver för att jag inte vill vara någons barn för att jag vill vara mitt eget barn. / Jag skriver för att jag vill vara barn och samtidigt själv ta hand om detta barn.”

Det namnlösa i Mumieland: ”Mummy är rar. Daddy åt helvete. Barn ror. Barn är rar. Barn åt helvete. Bädd för det nyavlade. Självförlöst. Lek sönder mig. Vagga mig hård. Ta i trä. Fontanellramsa. Ner i gruva. Nya fäder & mödrar. Förlossning. Tjäle loss. Jorddrev. Islossning. Hudömsning. Tak som sluttar. Vagga våld.”