Svårigheterna i att låta rösten komma till tals. Rent bokstavligt kan jag ha svårt att tala, blir antingen lamslagen av stumhet eller stum av lamslagenhet, blockerad hjärna, alla dessa framsidor som visas upp, svar på tal, tillgängliga munnar. Istället: ett enda stort tryckande hål som orden rinner ner i, orden som inte går att få fatt, vakuum i skallen, skallande vakuum, och därmed en kommunikation jag inte tillåter mig själv vara delaktig i. Bara detta fåraktiga ansikte. Att göra en vals av harkrankar och otillgängliga munnar.