Utforskar dramatik. Rytm, ramsor och barndomens sagor, perverterat av civilisationens sönderfall, kvällstidningarnas tabloider, blodsagor, verklighetsagor, rå verklighet och maktutövanden. Här ett litet läckage ur Danse Macabre Piggies i uppsättning av fantastiska Avdelning 14:

+ + D A N S E + + M A C A B R E + + P I G G I E S + +