Var kommer idéerna ifrån?

Det passar ju bra att svara på Mohikanens fråga när jag nu kommit till innehållet. 

Först mer generellt. Jag har alltid tvivlat på att jag är en riktig “författare” eftersom jag inte har huvudet fullt av idéer och uppslag, går inte omkring och blir inspirerad till nya berättelser som kommer flygande från himlen eller genereras av min geniala hjärna. 

Men jag har lagt märke till att när jag föresatt mig något – att skriva en novellsamling eller om ett visst ämne eller börjat på en berättelse – DÅ kommer uppslag titt som tätt, so men följd av att jag befinner mig i en process där jag söker idéer i en viss riktning. 

Jag som (nästan) aldrig får ett novelluppslag (eftersom jag oftast skriver annat) kan alltså ändå skriva tio noveller på någon månad – om jag bestämt mig för det. Det är själva arbetet som föder idéer.

Också själva skrivprocessen, just för att man sitter där och formulerar något (hur torftigt det än är) så föds nya ord, meningar och idéer av att man ändå langar fram ord på pappret/skärmen. Tar du fram en lerklump och sätter händerna i den så blir det ju former, som jag genast tolkar och omformar efter de associationer som de slumpvisa formerna ger mig.

Nästa inlägg blir om hur delarna i Tivoli innehållsligt växte fram – det blir exempel på sträng planering, ren improvisation, grundlig research och lycklig slump!