När jag börjar läsa en bok vill jag veta så lite som möjligt om den. Jag vill upptäcka på egen hand. Vill varken störas av vad författaren själv tänkt med boken eller vad andra tyckt om den. Efteråt kan jag ta del av det. Men inte under själva läsningen. Då vill jag ha boken helt för mig själv.