När jag var fjorton år läste jag allt jag kom över med Stephen King. Att befinna sig i hans litteratur var det bästa jag visste. Jag blev så rädd att jag inte vågade ha omslaget synligt när jag skulle sova. Men jag minns hur jag läste hundratals sidor om dagen och inte ville vara någon annanstans än i hans böcker. Jag ville bli rädd. Riktigt riktigt rädd.