Vad är god litteratur? Är det de böcker som toppar försäljningslistorna – företrädesvis deckare – eller de som får lysande recensioner av en enhällig kritikerkår och nomineras till olika litterära priser? Är det klassikerna som vi läste i skolan? Eller kan det vara lite vadsomhelst?

Många länder har sedan länge en litterär kanon och det finns säkert goda argument både för och emot. Borde vi i Sverige också ha en och i så fall utifrån vilka kriterier? (Sverigedemokraterna förespråkar ivrigt en svensk litteraturkanon. Jag ryser vid tanken på vad den skulle kunna innehålla.) Är det bättre för gymnasister att läsa Doktor Glas än Ondskan? Svensklärare hävdar ibland att det redan finns en ”dold” kanon i undervisningen, en tyst överenskommelse om vad som är bra för eleverna att läsa.

När det gäller böcker för mindre barn är det i de flesta fall föräldrarnas subjektiva val som gäller. Så måste det få vara. För inte rensar väl biblioteken fortfarande ut vissa, som man anser mindre lämpliga, barnböcker ur sortimentet? Bättre att läsa något än inget alls.

Det är många frågor och jag har inga svar. Jag har inte ens en tydligt formulerad åsikt, men jag kan konstatera att det händer märkliga saker omkring vissa böcker. Ta till exempel fenomenet Kepler. När Hypnotisören kom ut var det ingen hejd på sågningarna från både kritiker och författarkolleger. Där existerade tydligen ingen lägsta nivå. Men det var innan man visste vem som hade skrivit boken. När sedan täckmanteln hade fallit blev det ett annat ljud i skällan hos somliga belackare. Några gick till och med bugande baklänges ut från scenen. Blev boken bättre i och med att man fick veta att den var skriven av två drivna, erkänt duktiga skönlitterära författare? Eller ligger här något fördolt, något som jag missat? Missförstå mig inte: jag har varken läst Hypnotisören eller Paganinikontraktet och det här ska inte handla om makarna Ahndoril (däremot har jag läst är ett par av deras alldeles lysande tidigare romaner), utan om frågan jag ställde inledningsvis: Vad är god litteratur, om den existerar? Finns det en objektiv sanning?