Sedan jag läst mer om Thurneman och läst vad alla sagt om honom blev han både mer motsägelsefull och sammansatt. Han är ju en människa som lever så långt från normalt samhällsliv som tänkas kan. Han är ju också en person som snarare livnär sig på mörker än på ljus. Det var också fascinerande att märka hur han skapade sin egen världsbild. Viktigt var också att göra honom mänsklig och inte skriva fram någon freakshow, att finna något allmänmänskligt hos honom.