Kanske ska jag också bli en bättre bloggare, åtminstone än jag har varit den här veckan. Ibland hänger de här två ihop, för hur lite jag än har bloggat hittills har jag hunnit få en hel del synpunkter. Håll till godo!

Nathan säger att jag måste bli oseriösare, släppa sargen och komma med i matchen. 

John säger att jag ska sluta med semi-litterära betraktelser och börja skriva en ren stream of consicousness.

H säger att jag inte får skriva om henne alls, någonsin.

Karin frågar varför jag inte har skrivit någonting om henne.

Pappa säger att jag ska vara försiktigare med min dator.

Fatima säger att jag inte alls borde försöka mig på att skriva buskis.  

Och förlaget? De är nöjda bara så länge jag skriver. All PR är bra PR. Fråga bara Plura.