Jag har skrivit en roman om det som kom att kallas för Salaligan och som gjorde fem mord i Sala mellan 1930-1936. Ledare för dem var en man som hette Sigvard Thurneman. Han drev också ett ockult sällskap som hette Den magiska cirkeln. Jag har försökt att förstå vem denne man var och vad som drev honom. Jag har utgått från den rättspsykiatriska undersökningen som sekretessen hävdes på 2007 och allt som finns berättas om honom, jag har också använt min förmåga som författare till inlevelse i denna gestalt.
   När jag var barn så berättade min mamma för mig om Thurneman och Salaligan. Hon bodde där då morden skedde och hon var nära vän med Thurnemans syster Brita. Så det här är min barndoms skräckshistoria som jag har återvänt till som författare.