(jag och sonen)

Och visst är labyrinten även ett återkommande tema i litteraturen! Det är bara att se på titlar: Livets labyrint, Drömmarnas labyrint, Barndomens labyrint, Lögnernas labyrint, Odjurets labyrint, Benknotornas labyrint, Minnets labyrint…

Ovan labyrint fann vi i Teides krater. Från parkering vid Miñas San Jose går man söderut mot kraterkanten rakt ut i science fictionlandskapet. Där finns inga stiger och inga skyltar och den nämns inte i några guideböcker. Luften är tunn, solen stark och vindarna isiga. Delar av Apornas planet utspelade sig här i kratern och tredje Star Wars filmen (som egentligen är den sista). Och så Barbarella – det erotiska rymdäventyret .

Labyrinten i Teide är en processionslabyrint. Inga val, bara stigar. Man snurrar sig in till mitten, för att där kanske komplettera över livets labyrint(!) innan man snurrar sig ut igen.