Profilbild
2009-03-12

Dahlström, Sture – Den store Blondino.
En ungdomsförälskelse som alltjämt flyger med sitt tempo, sin galenskap, sina infall och anarkism.