Vissa dagar märks knappt,
är en utandning, en rastlöshet.
En längtan bara.
Andra går man vilse i.

Jag gick vilse i en söndag.
Ingen särskild, bara en av dem
jag inte ville ha.
Den ville mig inte väl.