Och så har det kommit en biografi över Giuseppe Misso i serien "De ondas liv".

"De ondas liv" är en bokserie som ägnas några av de mest inflytelserika camorristerna i Neapel. "Det är bara genom att verkligen lära känna de onda i Neapel som det går att göra något åt det som händer här", förklarar utgivarna.

– Jag är förskräckt över alla dödsfall kopplade till drog och utpressning, säger Giuseppe Misso i boken (som består av en intervju utförd av journalisten Viviana Lanza). I intervjun berättar han om sin väg till litteraturen och politiken (d.v.s fascismen), och förklarar varför han slutligen har valt att samarbeta med rättvisan. Hanförespråkar också dödsstraff.  – Dödsstraff är att föredra framför ett liv bakom lås och bom, som slutar med att man inte ens kan tänka sig en annan framtid, säger Misso.

Boken kom ut den femtonde mars. Jag ska beställa den. Missos uttalande om dödsstraff får mig att undra lite: hans försvarsadvokat är med i ett parti som är EMOT dödsstraff. Hur som helst skulle det leda till en fruktansvärd massavrättning om dödsstraff infördes i Neapel, eftersom det är ganska många som skulle omfattas av det. Inte minst Misso själv.