I efterordet till "Hadrianus minnen" (AB pocket, 2005) skriver M. Yourcenar:

"Den djupa förtvivlan som en författare känner när han eller hon inte skriver."

*

"Allt undgår oss, och alla, och vi själva med."

*

"Det gäller att aldrig förlora ur sikte en människas levnadsgrafik som inte – vad man än påstår – låter sig komponeras av en vågrät och två lodräta linjer utan snarare av tre slingrande, oändligt utdragna linjer, som oupphörligt närmar sig och avlägsnar sig från varandra: vad en människa trott sig vara, vad hon velat vara och vad hon var."

*

Läs "Hadrianus minnen"!